آرشیو مقالات
بحث موسیقی و موسیقی درمانی به عنوان یکی از روش های درمانی و تاثیراتی که بر ذهن و عملکرد اندام های دیگر انسان میگذارد ،طرفداران خاص خود را پیدا کرده است و با توجه به نتیجه بخش بودن آن به کارگرفته می شود.
یکی از خصوصیات اصلی افراد موفق تمرکز بر انجام کارهاست .اما چگونگی دستیابی به این تمرکز بالا فقط با تمرین و ممارست ایجاد می شود.
وسواس یک بیماری مزمن و طولانی مدت است. ممکن است علائم، زمانی افزایش و زمانی کاهش یابند.وسواس را باید شناخت و در صورتی که علائم آن را داشتیم اقدام به درمان کرد.
شیوه ی سخن گفتن نه تنها معرف شخصیت ،بلکه با توجه به آن میزان دانش و تحصیلات فرد نیز پی می بریم.کسی که از هنر سخنوری آگاه است و توانایی کاربرد درست عبارات و کلمات را دارد ،و می تواند منظور خود را به درستی به اطرافیان انتقال دهد قادر به گشودن هر در بسته ای است و می تواند به هر آنچه که می خواهد برسد.
شما هم می توانید در چند دقیقه از تمامی خاطرات تلخ گذشته و یا انواع دردهای جسمی و روحی رهایی یابید فقط کافی است از تکنیک آسان ای اف تی استفاده کنید.
تله پاتی یک پدیده ی ذهنی است که از ارتباط مستقیم میان ذهن ما با فردی دیگر رخ می دهد. در این اتباط فرمانی که شما وارد ذهن کردید انجام می شود.