آرشیو مقالات
برای درست مطالعه کردن فاکتورهایی را باید درنظر بگیرید که عبارتند از: حرکات چشم، سرعت، حرکت
تندخوانی مهارتی است که یادگیری آن با کمی تمرین و صرف وقت، برای همه امکان پذیر می باشد. با یادگرفتن تکنیک های تندخوانی دیگر لازم نیست یک متن را دوباره بخوانید و دیگر ملاقات کاری خود را به خاطر دوباره خوانی آن چه که باید در جلسه مطرح شود، عقب نمی اندازید.
یکی از مهم ترین عناصر زندگی خواب است. بدون خواب کافی هیچ کس نمی تواند درست زندگی کند، درست فکر کند یا حتی درست حرف بزند. خواب به قدری برای هر انسانی لازم است؛ در صورت خستگی زیاد و نخوابیدن، به طور ناخودآگاه، خواب به سراغمان آمده و ما را در پشت فرمان اتومبیل یا وسط جلسه ای مهم غافلگیر می کند.
همه انسان ها در این کره خاکی دوست دارند که به موفقیت برسند ولی آگاهی لازم برای رسیدن به آن را ندارند و با گرفتن بهانه ها خودشان را تبرعه می کنند. این را بدانید که هرگز انسان های موفق دنبال بهانه نمی گردند. اگر دلتان می خواهد که از این وضعیت خارج شوید و شرایط فعلی خود را تغییر دهید، دنبال متهم نگردید.
شاد زیستن یک هنر است. هنری است که آموختن آن برای همه ما لازم و ضروری است که بیاموزیم چگونه با وجود داشته های خود زندگی رابا شادی و نشاط سپری کنیم .
این روزها مدیریت زمان دغدغه اصلی همه افراد جامعه است و همه سعی بر این دارند که از زمان استفاده بهینه کنند. در واقع گاهی نیاز است تا کارهایتان را با سرعت بیشتری انجام شوند ولی از برنامه و زمان بندیتان عقب می مانید و احساس کمبود وقت می کنید و همین کمبود وقت باعث می شود که دلهره و استرس به سراغتان بیاید. برای برطرف شدن این مورد مدیریت زمان بهترین حالت است تا کنترل امور را به دست بگیرید و در انجام کارهایتان احساس آرام کنید.